Những ngôi nhà có tuổi thọ hàng trăm năm nhưng kiến trúc vẫn trường tồn theo năm tháng, cổ kính mà chẳng già nua.